5 grunde til at UX og personaer er pengene værd

14. juli 2017

5 grunde til at UX og personaer er pengene værd

Indsigter / Branding / 5 grunde til at UX og personaer er pengene..

Indrømmet, du kan sagtens designe en hjemmeside uden at undersøge dine målgruppers ønsker og behov. Men det er ikke smart. For ved du så, hvem du designer til? Formentligt ikke. Og derfor bør du arbejde med User Experience (UX) og personaer - eller personas afhængigt af temperament - i designet. Men indrømmet (igen), det koster jo også penge. Det nærliggende spørgsmål er derfor, om arbejdet med brugeroplevelse og personaer er pengene værd?

Det er helt naturligt at stille spørgsmål til værdien af nye tiltag. Og netop derfor er vi glade for at give dig 5 grunde til, at arbejdet med UX og personaer er pengene værd.

1. Arbejdet kvalificerer dine mavefornemmelser

Vi betvivler ikke din professionelle viden. Men der kan være stor forskel på marketing og salgs' viden og opfattelse af virksomhedens brand og målgrupper, hvilket udfordrer virksomhedens fremtidige retning og aktiviteter.

Arbejdet med de to dicipliner skaber kvalificeret og fælles forståelse for målgruppernes liv, behov, drivers og barrierer. 

En forståelse, der be- eller afkræfter jeres mavefornemmelser og styrker jer til at indgå i en nøgtern dialog, hvor I samarbejder ud fra en kvalificeret forståelse og fælles ambition for jeres nye design.

    Persona Pravda målgruppe UX

 

Vi kvalificerer jeres viden om målgrupperne gennem trianguleringen af jeres eksisterende målgruppeforståelser, interviews med målgrupperne og Pravda som uvildig tredjepart.

2. Tag stilling – og bliv klogere

Hvorfor har hjemmesiden sådan et design? Hvad ønsker vi at opnå? Hvad laver den grønne knap der? Og vigtigst af alt, hvilke målgruppebehov skal hjemmesiden løse?

I en traditionel designproces – dvs. hvor du og dine kollegaers involvering er meget begrænset – vil I have svært ved at besvare spørgsmålene. Og dermed svært ved at føle ejerskab over projektet. For I har ikke været involveret, og derfor ikke taget stilling til processens spørgsmål og svar.

Med en dedikeret arbejdsproces bliver I involveret tidligt i processen. Deltagelsen opmuntrer jer til at reflektere og tage stilling til designets konkrete mål og udfordringer. Og det skal du være glad for.

For det giver dig og dine kollegaer en dybere forståelse for designet. Og gør jer i stand til at besvare spørgsmålene. 

3. Skaber bedre forståelse for brugerrejse og købsproces

Det brugerfokuserede arbejde med user experience og personas kvalificerer jeres forståelse for målgruppernes brugerrejse og købsproces. På tværs af marketing og salg har I helt sikkert en god fornemmelse for, hvad der driver målgruppernes vej fra indledende interesse til køb, men I kan altid blive klogere.

Det forståelsesskabende arbejde er specielt anvendeligt for B2B-virksomheder. Her er målgruppernes brugerrejse og købsproces ofte lang og influeret af mange interessenter. Det stiller store krav til B2B-virksomheders viden, som desværre lidt for ofte er domineret af sorte huller og mavefornemmelser.

Gennem arbejdet udvikler vi sammen et forståelsesapparat ved at interviewe udvalgte personer fra målgrupperne. Det giver jer indsigt i målgruppernes brugerrejse fra indledende interesse til endeligt køb. Og dermed mulighed for at tilpasse jeres løsninger til deres købsproces.

4. Forståelse på tværs af organisation og opgaver

Vi har allerede været lidt inde på det: Den potentielle forståelseskløft internt i B2B- virksomheder. Kløften er ofte skabt af forskydende målgruppeforståelser mellem marketing og salg, men kan i princippet være mellem alle, samt internt i afdelinger.

Ved at arbejde målgruppefokuseret skaber I en fælles forståelse på tværs af organisationen og opgaver. Helt konkret giver arbejdet et fælles sprog for målgrupperne, så I altid ved, hvem I taler om og til. 

I henvender jer derfor ikke længere til målgruppen af fx udefinerbare indkøbere, men til personaen – lad os kalde hende – Inge Indkøber. Ud fra jeres grundige arbejde kender I Inges situation, drivers og barrierer, hvilket kvalificerer kommunikationen til hende. Og styrker den interne kommunikation om hende i virksomheden.   

5. Effektiv designproces

Det sidste af vores fem værdiskabende nedslag for det kvalitative målgruppearbejde er skabelsen af en mere effektiv designproces. Som det allerede er beskrevet i punkt 2, skaber jeres tidligere involvering i designprocessen en vigtig forståelse for hjemmesidedesignets æstetik og formål. Det styrker ikke kun jeres ejerskab over det endelige resultat, men effektiviserer også designprocessen.

Det involverende arbejde giver jer mulighed for at influere designprocessen undervejs. Og hvad der måske lyder som en uendelig rundbordsdiskussion, er faktisk meget omkostningseffektivt. For involveringen og ejerskabet betyder, at vi sammen kan tage designudfordringerne i opløbet, og ikke når det er for sent - og dyrt i fx udvikling- og programmeringsomkostninger. 

Vi reducerer dermed mængden af tidskrævende og omkostningstunge tilbageløb takket være den grundige opstart og indledende refleksion samt stillingtagen til designet. 

Er arbejdet for alle?

Det var vores 5 gode grunde til, at user experience og personas er pengene værd. Vi er overbeviste om, at det brugerfokuserede arbejde kan skabe værdi for alle virksomheder, men nødvendigheden af arbejdet afhænger af ambitionerne for jeres nye hjemmeside.

Så hvis jeres nye hjemmesides hovedformål er at fungere som udvidet brochure, vil vi ikke nødvendigvis anbefale at arbejde med brugeroplevelse og personaer. Det skyldes, at hjemmesidens design og funktion ikke skal brugertilpasses tilstrækkeligt til at det som designprojekt kan betale sig.

Ønsker I derimod at generere leads og salg med den nye hjemmeside er det undersøgende og kvalificerende arbejde nødvendigt for at forstå de forskellige målgruppers brugerrejse og købsproces. Og dermed designe en hjemmeside, der opfylder målgruppernes unikke behov.

buyer_personaer_596x750px.png

Download guide

Sådan skaber du buyer personaer til din virksomhed

Hent guiden med gode råd til arbejdet med jeres helt egne personaer

HENT GUIDEN

Skribent

Hannah CooperSom digital projektleder har Hannah ansvaret for at styre processen bag smukke, funktionelle og innovative løsninger, der forener forretning og forventning.