Brand owner – Test din brandposition på 5 områder

9. marts 2017

Brand owner – Test din brandposition på 5 områder

Indsigter / Branding / Brand owner – Test din brandposition på 5..

Mange faktorer har indflydelse på, hvordan dit brand opfattes. Udvikling i markedet, generationsskifte i målgruppen og konkurrenternes positionering er alle forhold, som potentielt kan påvirke opfattelsen af dit brand.

Samtidig med ydre påvirkninger har du også dit eksisterende brand at forholde dig til. Svarer dit brand til der, hvor din virksomhed befinder sig i dag – eller er på vej hen? Er du i stand til aktivt at arbejde med dit brand? Og kan dine kunder sætte lighedstegn mellem dit brand og dit produkt? 

Dit brand er under konstant påvirkning – og det kan derfor være nødvendigt at teste dit brand.

Vi har nedkogt 5 enkle tilgange, som kan inspirere brand-owners til at gentænke brandpositionen, udvikle den og finde differenteringsparametre, der kan booste brandopfattelse og salg blandt eksisterende og potentielle kunder.

Find inspiration i jeres processer

Kerneprocesser i virksomheden kan være vejen til unikt brandkendskab og top-of-mind-position i din branche. Så spørg jer selv: Hvor metodiske er vi i vores processer? Kan vi koge vores kerneproces ned til én enkelt sætning?

Eksempel på proces-branding

En virksomhed som har gjort en kerneproces til et differentierende brandudtryk er Business Intelligence-virksomheden Inspari. Virksomhedens overordnede brandværdier kommer gennem statementet ”We take data personally”, hvor målet er at gøre virksomheders medarbejdere i stand til at træffe forretningskritiske beslutninger gennem bl.a. data. Virksomheden har samtidig formået at koge deres arbejde med datadrevet forretningsudvikling ned til 3 ord, som definerer Insparis processer – og nu også en del af deres brand.

Inspari - Know. Act. Grow.

Fordele ved proces-branding

Ved at lade en proces blive virksomhedens brand, tvinger det jer til at være grundige og komme helt ind til kernen af virksomheden. Det bliver samtidig også nemmere at snakke værdi, produkter og salg.  

Ulemper ved proces-branding

Processer bliver hurtigt usexede – og processer kan have tendens til at blive meget nicheorienterede.

Skab branding med din markedsposition

Når virksomheder skal finde frem til et stærkt brandudtryk, tager det ofte udgangspunkt i en position i markedet. I kan komme denne position nærmere ved at undersøge: Findes der en uindtaget plads, og er den attraktiv? Kan vi leve op til positionen på kortere og længere sigt?  

Eksempel på positions-branding

Den multinationale teknologi- og konsulentvirksomhed IBM har skabt et brand, hvor markedspositionen står som den bærende faktor. De har indtaget en position, hvor løftet til kunderne er at levere produkter og services, der er thought leading ­– og som er smartere end lignende produkter og services på markedet. 

IBM. Outthink

Fordele ved positionering

En god position giver stor tyngde og giver mulighed for stærke power-statements.

Ulemper ved positionering

Positionen forpligter og kræver validering eller opfølgning. Den kan samtidig risikere at ”udløbe” og blive claimet af andre virksomheder i markedet.

Kig på jeres design

”Kan design blive vores brandstemme?”. Det er et spørgsmål, I bør stille jer selv. Et stærkt visuelt udtryk kan indeholde interessante fortællinger, der giver værdi til jeres måde at brande virksomheden på. Samtidig er det en fordel at undersøge, hvilke visuelle elementer, der er særligt interessante i jeres branche.

Eksempel på design-branding

Apple har de sidste år skabt et brand, der bygger på følelser og oplevelser gennem design. Apples produktdesign fungerer som springbræt til at iscenesætte en livsstil med appel til fantasi, passion, innovation og ligger magten i dine hænder gennem deres teknologi.

Fordele med design-branding

Det er nemt at afkode, versionere og skaber høj grad af genkendelighed.

Ulemper med design-branding

Kan blive meget statisk og kommer til at mangle facetter.

Brug virksomhedens historie

Hvis jeres virksomhed har en unik eller særpræget historie, kan det være en oplagt mulighed for at brande jeres virksomhed. Men det er ikke alle historier, der er lige interessante. Så overvej gerne disse spørgsmål: Hvad er den mest sigende anekdote fra vores historie? Ville vi selv blive imponeret, overrasket og underholdt af vores historie? 

Eksempel på historie-branding

Bosch-koncernen er grundlagt i 1886 af Robert Bosch. Virksomheden har mange år på bagen, og signalværdien i de mange års erfaring samt tilpasningsevne gennem de industrielle revolutioner sætter Boschs historie som en både sigende og brandende faktor for virksomheden.

Bosch – Invented for life

Fordele ved branding gennem historie

Giver høj troværdighed og autencitet og sætter brandet i en legitim rammefortælling.


Ulemper ved branding gennem historie

Kan blive generisk og kræver meget tilpasning til en nutidig kontekst.

Udnyt jeres purpose

Mange virksomheder vil gerne ud og ændre noget i det marked, de opererer i. Det drive kan med fordel forme en stærk brandkultur i virksomheden.   

Eksempel på purpose-branding

Revisions- og rådgivningsfirmaet Ernest & Young har skabt purpose-branding med deres payoff ”Building a better working world”. Det fremsætter et løfte til markedet om bedre arbejdsbetingelser samtidig med, at det forpligter indadtil i virksomheden. 

EY – Building a better working world

Fordele ved purpose-branding

Der kan ligge en stor styrke i at reflektere fokus, samt hvilket område virksomheden skaber værdi inden for. Det kan samtidig styrke brandkulturen internt.

Ulemper ved purpose-branding

Purpose-branding forpligter. Der ligger altså en opgave i at efterleve det purpose, så det afspejles ligeså stærkt udadtil i markedet.  

Hvor befinder dit brand sig? Og vigtigere endnu, hvor befinder det sig i din målgruppes opfattelse lige nu? Bliv klogere på dit brand og strategien, der skal bære det.

begynder_guide_inbound_marketing.png

Download guide

HENT GRATIS GUIDE OM INBOUND MARKETING – kom godt i gang

Hent Pravdas guide om B2B inbound marketing og få indsigt i, hvordan du udnytter potentialet for inbound leads maskimalt.

HENT GUIDEN

Skribent

Sune BuskSune arbejder strategisk med vores kunders brands. Fra positionering i markedet til udvikling af kampagner og budskaber. Han brænder for at finde den perfekte kombination af ord, strategi og koncept – og altid baseret på viden og indsigter.