<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=104342&amp;fmt=gif">
konceptudvikling.png

Genial konceptudvikling

Kreativitetens kongedisciplin.

Konceptudvikling kræver kreativtitet.

Men hvordan får man egentlig en god idé? Den helt originale idé, som rykker et brand og placerer et produkt rigtigt i markedet?

Hos Pravda arbejder vi analytisk og metodisk med konceptudvikling, og den gode idé opstår, når vi sætter struktureret disciplin og talent i samme rum.

Vi har lavet konceptudvikling inden for mange forskellige brancher og vores kreativitet, mod og fornemmelse for den gode idé har rykket en lang række brands.