<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=104342&amp;fmt=gif">
outdoor

Outdoor-reklamer

Opnå en synlig forskel og skab opmærksomhed i gadebilledet

Outdoor er lig med fx plakatsøjler, billboards, busreklamer, abribus, stilladsreklamer m.m.

Outdoor-markedsføring fungerer godt som en integreret del af din marketing- og kampagnekommunikation, og vi planlægger din outdoor-kommunikationsindsats i samarbejde med professionelle mediebureauer.

Det sikrer, at jeres budskaber får en central placering i bybilledet, og ikke mindst at vi efterfølgende leder kunden og forbrugeren det rigtige sted hen.