<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=104342&amp;fmt=gif">
SOME.jpeg

SoMe-strategi

Fra spørgsmål til svar.

Hvad er formålet med at have en tilstedeværelse på de sociale medier? Hvad vil I gerne opnå? Hvilke kanaler skal I vælge? Hvad skal I tale med jeres målgruppe om? Hvad er værdifuldt indhold for dem? Og hvordan spiller social sammen med virksomhedens øvrige kommunikations- og marketingplatforme?

Spørgsmål er der masser af – vi hjælper dig med at finde svarene inden og holder jer gerne i hånden, når I vælger at kaste jer ud på det dybe vand.