<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=104342&amp;fmt=gif">
webtekster.png

Webtekster med kant

Giv hjemmesiden en personlig og sympatisk stemme.

Vi tilfører webtekster personlighed og kant, så de skaber leads og er SEO-optimerede.

Webtekster er din virksomheds online stemme og skal være overkommelige, letlæselige og kortfattede uden for mange fyldord.

Overskrifterne skal være fyldestgørende, så du i teorien ikke behøver at læse brødteksten.

For at søgeoptimere webteksten skal relevante søgeord indarbejdes i brødteksten, og overskrifterne skal indeholde ét eller flere af de vigtige søgeord.

Alt dette tager vi højde for, når vi skriver webtekster – og på den måde biddrager webteksten til, at din hjemmeside får en høj placering på fx Google.