<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=104342&amp;fmt=gif">
Insights '17 leverancer til byggeriet

Pravda Insights

HENT PRAVDA INSIGHTS OM BYGGEINDUSTRIEN

Hent præsentationen og bliv klogere på, hvorfor entreprenører, arkitekter og håndværkere vælger jeres B2B-virksomhed. 

Sådan bliver du klogere med Insights-rapporten: 

 • Samlede svar på 6 generelle områder fra både danske og tyske entreprenører, arkitekter og håndværkere:
  • Hvorfor køber de dit produkt?
  • Hvorfor vælger de dig som leverandør?
  • Hvad savner de fra deres nuværende leverandør?
  • Hvad er et stærkt brand for dem?
  • Hvem lytter de til?
  • Hvordan ser de på digitalisering?
 • Korte opsummerende kommentarer fra Pravda på hvert punkt

HENT INSIGHTS '17