general-text-hero-image

Privatlivspolitik og fortrolighedspolitik

Privatlivspolitik

Generelt

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der kan henføres til dig. Når du benytter pravda.dk indsamler og behandler Pravda A/S dine personoplysninger som beskrevet i denne privatlivspolitik.

Den dataansvarlige

Pravda A/S
CVR. 10633397
Fredens Torv 8
8000 Aarhus C
tlf.: +45 86138877
info@pravda.dk

Er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Formålet med vores behandling

Vi behandler dine oplysninger på vores hjemmeside til at sikre funktionaliteten, målrette og stille vores indhold til rådighed for dig, administrere tilmeldinger til nyhedsbrevet, udbyde og administrere konkurrencer eller undersøgelser eller for at kunne levere vores services på pravda.dk til dig.

Formålet er udtryk for de legitime interesser vi forfølger ved behandlingen, og vi behandler dine oplysningerne på baggrund af en interesseafvejning, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dig samtykke, uden at dette berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelse af samtykket sker ved at trykke på linket i nyhedsbrevet.

De indsamlede oplysninger

Pravda A/S indsamler og behandler typisk følgende typer af data: Din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du giver samtykke hertil og indtaster informationerne behandles desuden: Navn, og e-mail. Det vil typisk være i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev.

Sikkerhed

Pravda A/S har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine data hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

Periode for opbevaring

Dataene opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen og slettes, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Når du framelder dig vores nyhedsbrev, sletter vi dine oplysninger efter 2 år under hensyntagen til vores eventuelle strafansvar.

Videregivelse af data

Pravda A/S benytter en række databehandlere/underdatabehandlere til opbevaring og behandling af data.

Disse behandler udelukkende data på vegne af Pravda A/S og må ikke anvende dem til egne formål. Pravda A/S anvender kun databehandlere, der kan give dine data en tilstrækkelig beskyttelse og behandlingen sker på baggrund af en databehandleraftale indgået mellem databehandleren og Pravda A/S.

Videregivelse af persondata som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Dine rettigheder

Du har ret til efter anmodning at få oplyst, hvilke oplysninger Pravda A/S behandler om dig.

Hvis de oplysninger, som Pravda A/S behandler om dig, er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, har du ret til at få berigtiget, fuldstændiggjort eller blokeret oplysningerne.

Du kan også i visse situationer gøre indsigelse mod Pravda A/S’ behandling af dine personoplysninger eller bede Pravda A/S begrænse behandlingen af dine oplysninger. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod, at Pravda A/S behandler dine oplysninger til brug for direkte markedsføring.

Du kan i visse tilfælde have ret til dataportabilitet, herunder at få overført dine Personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Henvendelse herom kan ske til info@pravda.dk. Hvis du vil klage over Pravda A/S’ behandling af dine persondata, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. 

Ændringer

Pravda A/S forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik. Du kan til enhver tid finde den seneste version på vores hjemmeside.